Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Çamlıtepe Mh. Hacı Mehmet Bahattin Ulusay Cd. No:200  61830 OF / TRABZON adresinde mukim, Of VD. :6720021775 numarası ile kayıtlı Şirketimiz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep edilen ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hangi durumlarda aktarılabileceği, verilerin saklanma süresi ve kanundan doğan hakların kapsamı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Aydınlatma Metni’ne yer vermektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından ‘özçay” sayfasındaki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, erişilmesini önleme ve muhafaza etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı KVKK kapsamı uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenecektir. Şirketimiz, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işlenme amaçları belirlenerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Veri: Gerçek kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini tanımlamaktadır.  

Kişisel Verilerin Korunması, Açık Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri Nelerdir?

Açık rıza vermeniz halinde https://ozcay.com.tr/ web sitemizin veri tabanında toplanan kişisel verileriniz (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, iş veya ev adresi, telefon numarası, e-posta adresi, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, cookie kayıtları) burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kampanya çalışmaları, pazarlama satış bilgileri, kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesi için sadece “özçay” bünyesinde toplanabilir. Site ve Mobil Uygulama’da çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez, internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilebilen zararsız metin dosyalarıdır. Yalnızca ziyaret numarası ya da sepet numarası gibi bilgiler içermekte olup, teknik olarak kişisel bilgilerinize ya da verilerinize bu yolla ulaşmak mümkün değildir. Çerez politikalarımız sayesinde size daha iyi bir alışveriş deneyimi, indirimler ve çeşitli özellikler sunarız. Özçay Kooperatif olarak, daha iyi bir internet alışveriş deneyimi için çerez kullanımını öneririz. Dilerseniz internet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kapatabilirsiniz. Özçay Kooperatif kişisel bilgileriniz ve kredi kartı bilgilerinizin korunması konusunda oldukça hassas davranır. Özçay Kooperatif size en güvenli alışveriş tecrübesini sunmak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanır. SSL teknolojisi, çapraz şifreleme yöntemi ile online işlemleriniz sırasında bilgileriniz güvenlik altına alınır. Bu yüzden kişisel bilgileriniz ve kredi kartı detaylarınızı yetkisiz ve izinsiz erişimlerden korur. Siparişlerin tamamlanması esnasında kullanıcılardan istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir şart altında tarafımızca saklanmamaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

Kişisel verileriniz, ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ kapsamında veri sorumlusu olarak S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmesi için müşterilerin açık rızalarının alınması gerekmektedir. İstediğiniz zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

Yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,

Sorun-hata bildirimine yönelik taleplerinizi almak,

Şikayetleriniz ile ilgili sizleri bilgilendirmek,

Üyeliğinizi yönetmek,

Siparişlerinizi almak,

Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,

  1. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak,

Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,

Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Site ve Mobil Uygulama üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak’’ online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcıların üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (“çerez”) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan’’ yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir’. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Bu kanun kapsamında üyelik işlemi sırasında, çeşitli formlar aracılığıyla ve alışveriş sırasında toplanılan bilgiler, kullanıcının izni veya haberi olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve hiçbir sebeple satılamaz. Kullanıcıların kişisel bilgileri haricinde, sitede yapmış oldukları işlemlere ait istatistiksel veriler “özçay” tarafından analiz edilip saklanabilir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizi, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İletişim kanallarımız (Site, Mobil Uygulama, çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya vs.) aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin saklama sürelerinin yer aldığı kanunlar, 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki süre içerisinde düzenlenmemişse, Kişisel veriler ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve https://ozcay.com.tr/ internet sitesinin (‘’Site’’) belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda https://ozcay.com.tr/ internet sitemize (‘’Site’’) yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

(i) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

(viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerde kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kanun kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince formu doldurarak, S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 61830 OF / TRABZON adresine yazılı olarak, ozcay@ozcay.com.tr adresine güvenli elektronik imza veya şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile ozcay@ozcay.com.tr elektronik posta adresi üzerinden ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere posta yoluyla yazılı olarak cevap verilmesi halinde, posta gönderimleri karşı ödemeli olarak gönderilecek yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife üzerinden başvuran tarafından karşılanacaktır. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Değişiklikler

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.